تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

گروه های خونی-RHخونی-گیرنده های خونی

   انجام آزمایش نوع گروه خونی  و چگونگی تعیین بصورت نمودار 

  جدول انواع گروه خونی

  چگونه نوع گروه خونی تعیین می‌گردد؟

  جهت درک این مطلب که به چه علت انواع گروه خونی وجود دارد و چگونه طبقه بندی می‌شوند، فرد باید آگاهی یابد که خون در درجه‌ی اول از چه ساخته شده است. خون از سه جزء تشکیل شده است:
  • پلاسما
  • سلول‌های قرمز خون
  • سلول‌های سفید خون

  جدول انواع گروه خونی

  سلول‌های قرمز خون در درجه اول با توجه به برخی از مواد به ارث برده در سطح‌شان یعنی «مولدهای آنتی بادی» یا به اختصار «آنتی ژن» نوع شان را تعیین می‌کنند.

  آنتی بادی‌ها مکانیزم دفاعی بدن را تشکیل می‌دهند. آنها سیستم تهاجمی پیچیده‌ای هستند که برای مبارزه با عوامل بیماری‌زا و یا میکروب تخصیص یافته‌اند.
  همانند موشک‌های هدایت شونده، این آنتی بادی‌ها جهت نابودی عوامل بیماری‌زای خاص تولید می‌شوند. نوع آنتی ژنهایی که بر روی سطح سلول‌های قرمز خون وجود دارند از مادر و پدرتان به ارث می‌رسند. این آنتی ژن‌ها دارای برنامه‌ی کلی جهت ایجاد آنتی بادی هستند.
  بنابراین آنتی ژن‌ها بخش مهمی از سلول‌های قرمز خون بوده و نوع گروه خونی را تعیین می‌کنند. اینها ممکن است کربوهیدراتها، گلیکوپروتئین‌ها، گلیکولیپدها و یا پوشش‌های کربوهیدرات در سلول باشند. می‌توان بر اساس وجود یا عدم وجود آنها خون را به انواع مختلفی طبقه بندی نمود. بر اساس وجود آنتی ژن‌های مختلف، 30 سیستم گروه خونی مختلف وجود دارد.

  سیستم گروه خونی ABO با عامل Rh

  یک سیستم کامل طبقه بندی گروه خونی بایستی شامل به رسمیت شناختن حدود 30 نوع آنتی ژن در سلولهای قرمز خون است. با این حال، پرکاربردترین سیستم طبقه بندی، ترکیبی از سیستم‌های ABO و (فاکتور رزوس) است. در این سیستم، نوع گروه خونی بر اساس حضور یا عدم حضورآنتی ژن‌های A و آنتی ژن‌های Bکه معمولاً در میان اکثریت مردم جهان یافت ‌می‌شوند، تعیین می‌گردد. سیستم طبقه بندی عامل رزوس بر اساس حضور یا عدم حضور آنتی ژن رزوس D می‌باشد. جدولی که در این بخش ارائه شده است، مبتنی بر ترکیب سیستمABO و فاکتور رزوس می‌باشد.

  جدول انواع گروه خونی

  همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌نمایید، در این سیستم، چهار گروه خونی وجود دارد. که این گروه‌ها به شرح ذیل است:
  • نوع «A»: سلول‌های قرمز خون دارای آنتی‌ ژن A بوده که آنتی بادی‌های آنتی B را که در پلاسما موجود می‌باشند را تولید می‌کنند.
  • نوع «B»: سلول‌های قرمز خون دارای آنتی‌ ژن B بوده و آنتی بادی‌های آنتی A را که در پلاسما موجود می‌باشند را تولید می‌کنند.
  • نوع «AB»: سلول‌های قرمز خون هم دارای آنتی‌ ژن A و هم آنتی ژن B می‌باشند، اما نه آنتی بادی‌های آنتی B و نه آنتی بادی‌های آنتی A را که نتیجتاً در پلاسما وجود ندارند را تولید نمی‌کنند.
  • نوع «O»: سلول‌های قرمز خون دارای نه آنتی‌ ژن A و نه آنتی ژنB بوده اما آنتی بادی‌های آنتی A و آنتی B در پلاسما موجود می‌باشند.

  فاکتور رزوس

  نام (RH ) از دو حرف ابتدای نام نوعی میمون به نام رزوس( Rhesus ) گرفته شده است ، زیرا این پروتئین خاص نخستین بار در خون این حیوان کشف شد

  آنتی ژن مهم دیگری نیز در سطح سلول‌های قرمز خون وجود دارد که ضرورت دارد در نظر گرفته شود. این آنتی ژن، آنتی ژن رزوس D نامیده می‌شود. مکانیزم این آنتی ژن مجدداً از پدر یا مادرتان به ارث می‌رسد. این امر محدوده‌ی دیگری را برای نوع گروه خونی تحت سیستمABO می‌افزاید. فردی که دارای یکی از چهار گروه خونی است ممکن است دارای رزوس D مثبت (RH+) یا روزس D منفی (Rh-) باشد. که تعداد انواع گروه خونی را به هشت می‌رساند:
  (A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-, O Rh+, O Rh-)
  اگر چه، مکانیسم آنتی ژن از پدر و مادر به ارث برده می‌شود، اما تا زمانی که نیاز نباشد وارد عمل شود، نهفته می‌ماند. آنتی بادی‌های آنتی A و آنتی بادی‌های آنتی B در طول اولین ماه پس از تولد، هنگامی که روده‌ی نوزاد از طریق غذا به وسیله‌ی باکتری آلوده می‌شود، ساخته می‌شوند. آنتی بادیRh-D از طریق حساس شدن جفت (و آن زمانی است که Rh مثبت مادر با نوزاد خود به هنگام تولد مبادله خون داشته باشد.) و یا از طریق انتقال خون تولید می‌شود.

  انواع گروه خونی سازگار جهت انتقال

  جدول زیر جهت بیان مسائل مربوط به سازگاری در طول انتقال خون آورده شده است. این جدول نشان می‌دهد که چه نوع گروه خونی را می‌توان با خیال راحت به نوع دیگر انتقال داد. بدین معنی که نشان می‌دهد، کدام گروه‌های خونی می‌توانند «دهنده» به «گیرنده»ی دیگر گروه‌های خونی باشند. سه نوع انتقال خون وجود دارد که می‌تواند با توجه به اجزائی که اهدا می‌شوند (سلولهای قرمز خون، پلاسما، یا خون کامل) به وجود آیند. همانگونه که در جدول زیر دیده می‌شود، سازگاری برای هر سه نوع متفاوت می‌باشد. در اینجا، عامل رزوس نیز در نظر گرفته شده است.

  جدول انواع گروه خونی
   

  نوع گروه خونی گیرنده

  سلولهای قرمز خون دهندگان

  خون کل دهندگان

  پلاسمای دهندگان

  O Rh +

  O Rh +, O Rh-

  O Rh+, O Rh -

  هر یک از انواع گروه‌های خونی O,A,B یا AB

  O Rh-

  O Rh-

  O Rh-

  هر یک از انواع O,A,B یا AB

  A Rh+

  A Rh+, A Rh-, O Rh+, O Rh-

  A Rh+, A Rh-

  هر یک از انواع  A یا AB

  A Rh-

  A Rh-, O Rh-

  A Rh-

  هر یک از انواع  A,AB

  B Rh+

  B Rh+, B Rh-, O Rh+, O Rh-

  B Rh+, B Rh-

  هر یک از انواع  B یا AB

  B Rh-

  B Rh-, O Rh-

  B Rh-

  هر یک از انواع  B یا AB

  AB Rh+

  A Rh+, A Rh-, B Rh+, B Rh-, AB Rh+, AB Rh-, O Rh+, O Rh-

  AB Rh+, AB Rh-

  هر یک از انواع  AB

  AB Rh-

  AB Rh-, A Rh-, B Rh-, O Rh-

  AB Rh-

  AB

  برخی انواع نادر گروه خونی وجود دارد که دارای برخی آنتی ژن‌های نادر می‌باشد. اگر درصد وجود آنها را در سراسر جهان مقایسه کنید، گروه خونی O Rh+ متداول‌ترین و AB Rh- نادرترین آنهاست. همانطور که می‌بینید، در جدول بالا، AB Rh+ گیرنده‌ی جهانی سلول‌های قرمز خون است. اگر چه O Rh-، پیش از این به عنوان یک دهنده‌ی جهانی سلول‌های قرمز خون در نظر گرفته می‌شد، اما به دلیل مشکلات تطابق برای انتقال خون، دیگر چنین نیست. با این حال، هنوز هم می‌تواند در موارد اضطراری این انتقال خون صورت گیرد. گروه خونی AB یک دهنده‌ی پلاسمای جهانی است.
  نوع گروه خونی که یک فرد به ارث می‌برد، به نوع گروه خونی که پدر و مادر او دارد، بستگی دارد. در این قسمت جدولی آورده شده که به گروه‌های خونی می‌پردازد که احتمال دارد در کودک بر مبنای گروه‌هایی که پدر و مادر او دارند، وجود داشته باشند.

   

  گروه خونی پدر

  گروه خونی مادر

  A

  B

  AB

  O

  A

  A,O

  A,B,AB,O

  A,B,AB

  A,O

  B

  A,B,AB,O

  B,O

  A,B,AB

  B,O

  AB

  A,B,AB

  A,B,AB

  A,B,AB

  A,B

  O

  A,O

  B,O

  A,B

  O

  منبع:راسخون بنقل از انجمن صلیب سرخ

  ***

  رمزگشایی فاکتور ارهاش(RH)

  پزشک در اولین ملاقات بارداری از شما آزمایش خون می خواهد. این آزمایش خون برای تایید بارداری شماست. سپس میزان هموگلوبین شما بررسی می شود تا معلوم شود که کم خون نیستید. در همین زمان ، گروه خونی شما نیز معلوم می شود.

  آیا آ مثبت (A + ) ، ب منفی (B - ) آ ب مثبت (AB +) یا اُ ( O ) هستید ؟ ممکن است برخی از شما تعجب کنید که چرا گروه خون اهمیت دارد و شاید هم شنیده باشید که اگر گروه خون مادر منفی باشد ، ممکن است بچه با مشکلی رو به رو شود. همه ی این ها به چه معناست ؟ خب ، از همه مهم تر این است که بدانید رزوس فاکتور شما که اکنون ارهاش نامیده می شود ، مثبت است یا منفی. این جواب هیچ ربطی به این ندارد که آیا گروه خونتان آ ، ب ، یا اُ است.

  اکثر افراد رزوس فاکتور دارند و آن را رزوس یا ارهاش مثبت می خوانند. اما کسانی که آن را ندارند ، در تماس با آن آنتی بادی هایی ( پادتن ) در برابر رزوس فاکتور تولید می کنند که این پادتن ها ارهاش(RH) منفی نامیده می شود. البته در این صورت نیز فقط یک خطر بالقوه وجود دارد

  اگر مادر ارهاش (RH)منفی و بچه ارهاش مثبت باشد،چه اتفاقی می افتد ؟

  اگر مادری ارهاش منفی است ، پس او فاکتور ارهاش ( آنتی ژن دی ) ندارد. یعنی این خانم ژنی را که این ماده را می سازد به ارث نبرده است و از هر دو والدش یک ژن منفی به ارث برده است. اگر شوهر ارهاش مثبت دارد ، احتمال می رود که او ( شوهر ) دو ژن مثبت به ارث برده باشد یا یک ژن مثبت از یک والد و یک ژن منفی از والد دیگر. در هر دو مورد ، گروه خون شوهر ارهاش مثبت است. اگر پدر حامل یک ژن منفی باشد ، احتمال 50% وجود دارد که بچه آن را به ارث برد و با یک ژن منفی از سوی مادر ( مادر فقط ژن منفی ) دارد ، ارهاش بچه منفی خواهد بود.

  * اگر مادری ارهاش منفی است ، پس او فاکتور (RH)ارهاش ( آنتی ژن ) ندارد. یعنی این خانم ژنی را که این ماده می سازد به ارث نبرده است و از هر دو والدش یک ژن منفی به ارث برده است.

  اگرمادری (RH)منفی باشد بر فرزندتاثیر می گذارد؟

  اگر عارضه به درستی مدیریت شود ، معمولا برای مادری که ارهاش(RH) منفی است یا فرزندش ، مشکلاتی وجود نخواهد داشت.

  اگر مادری با ارهاش منفی ، بچه ای با ارهاش مثبت حمل می کند ، بدنش در برابر آن چه به عنوان ماده ای خارجی می شناسد ( بدن بچه ) ، پادتن هاییتولید می کند. با بارداری نخستین ، برای بچه هیچ اتفاقی نمی افتد ، اما پس از زایمان برای پیشگیری از ازدیاد آنتی بادی ها ( که فقط اگر ارهاش بچه منفی باشد ، اتفاق می افتد ) مادر باید تزریقی به نام آنتی دی دریافت کند.

  اگر مادر پس از زایمان آنتی دی دریافت نکرد ، در بارداری بعدی ، اگر ارهاش بچه دوباره مثبت باشد ، آنتی بادی هایی که در بارداری اول ساخته شده است ، با سلول های خون بچه می جنگد و در نتیجه ، باعث کم خونی بچه می شود و او را سخت بیمار می کند ( این عارضه ای است که آن را ناسازگاری ارهاش می خوانند ). اگر شخصی با ویروس آبله مرغان رو به رو شود نیز داستان مشابهی رخ می دهد. شخصی که به آبله مرغان دچار می شود ، ذخیره ای از آنتی بادی در برابر آن دارد. اگر دوباره در معرض آن قرار گیرد ، بدن با این پدیده ی خارجی می جنگد و دوباره به آبله مرغان دچار نمی شود. خوشبختانه امروزه دانشمندان می دانند که چگونه از بچه هاحمایت کنند.

  اگر(RH)درآزمایش تان دیدید؟

  عده ای روی کارت بارداری خود ارهاش(RH) مثبت را می بینند. اگر این موضوع برای آنان تشریح نشود ، هراسان می شوند و فکر می کنند که این نتیجه ی اچ آی وی ( ایدز ) است. این موضوع هیچ ربطی به ایدز ندارد. اگر به اچ آی وی مبتلا باشید ، این عارضه در کارت بارداری شما به صورت آشکار درج نمی شود ، زیرا این اطلاعات بسیار محرمانه است. روی کارت شما فقط به صورت رمزی نوشته می شود تا کارکنان پزشکی که با شما و فرزندتان کار می کنند ، از وضعیت شما آگاه باشند.

  رزوس چیست ؟

  هر یک از ما گروهی ژن از مادر و گروهی ژن از پدر خود دریافت می کنیم. این ژن ها روی کروموزوم ها می نشینند که شامل صدها ژن است. این ها نه فقط مسئول ویژگی های جسمانی ، بلکه عملکردهای بدنی ما نیز هستند. در میان ژن هایی که از والدین خود دریافت می کنیم ، برخی نوع خون ما را مشخص می کنند. بگذارید ژن (RH)ارهاش مثبت را دی بزرگ ( D ) و ارهاش منفی را دی کوچک ( d ) بنامیم.

  - وقتی بچه ای از یک والد یک دی بزرگ و از والددیگری نیز یک دی بزرگ دریافت می کند ، بچه ارهاش مثبت ( دی دیDD ) خواهد شد.

  - وقتی بچه از یک والد یک دی کوچک و از دیگری نیز یک دی کوچک دریافت کند ، بچه ارهاش منفی ( دی دی dd )خواهد شد.

  - وقتی بچه یک دی بزرگ و یک دی کوچک دریافت کند ، بچه Dd خواهد بود و هنوز گروه خون مثبت دارد. اگر ارهاش شما منفی است ، در نتیجه آنتی بادی های ارهاش ندارید و از هیچ یک از والدین خود دی بزرگ ( D ) به ارث نبرده اید اگر ارهاششوهرتان مثبت است ، او

  1- یا از مادرش یک ژن مثبت دی بزرگ ( D ) و از پدرش یک دی بزرگ مثبت به ارث برده است و او + + (DD ) خواهد بود.

  2 یا یک ژن مثبت ( D ) از یکی از والدین و یک منفی ( d ) از والدی دیگر دارد و + - ( Dd ) خواهد بود.

  * گلبول های قرمز علاوه بر آنتی ژن و می توانند همزمان پروتئین دیگری را روی سطح خود داشته باشند که به آن آنتی ژن D یا فاکتور ارهاش RH می گویند.

  نام (RH ) از دو حرف ابتدای نام نوعی میمون به نام رزوس( Rhesus ) گرفته شده است ، زیرا این پروتئین خاص نخستین بار در خون این حیوان کشف شد./مجله خبری لحظه نما


  این مطلب تا کنون 74 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ سه شنبه 13 مهر 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز شنبه 29 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :160246
 • بازدید امروز :182499
 • بازدید داخلی :18795
 • کاربران حاضر :239
 • رباتهای جستجوگر:334
 • همه حاضرین :573

تگ های برتر